Aktualności

Wyniki rekrutacji do projektu!

Uprzejmie informujemy, że w zakładce "Mały Medyk" → "Rekrutacja" opublikowane zostały wyniki naboru do projektu Mały Medyk realizowanego w roku akademickim 2018/2019.

Warsztaty dla rodziców

Zakwalifikowane szkoły prosimy o przeprowadzenie wewnętrznej rekrutacji da rodziców, na warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych.

Wykłady Młodych Naukowców

Opiekunowie zakwalifikowanych grup od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji, mogą zgłaszać chętnych na Młodych Wykładowców.

Archiwum

Kategorie