< Cofnij

Konferencja Małych Medyków

W dniu 9 czerwca 2017 roku, odbyła się Pierwsza Konferencja Małych Medyków. Nigdy wcześniej aula Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP nie gościła aż tylu młodych słuchaczy. Konferencja była wydarzeniem kończącym projekt Uniwersytet Młodego Odkrywcy współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a realizowany w ramach programu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu „Mały Medyk”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych.

Przed konferencją uczestnicy otrzymali kolorowe programy z opisami wykładów i wykładowców.

Konferencję otworzył Prorektor ds. Studenckich, prof. dr hab. Edmund Grześkowiak. Gośćmi byli przedstawiciele poszczególnych wydziałów:
- Prof. dr hab. Anna Jelińska - Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego
- Dr hab. Anna Mania - Prodziekan Wydziały Lekarskiego I
- Dr hab. Jakub Żurawski - Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Niezwykle ciekawy wykład inauguracyjny „O chorobach wewnętrznego lustra” wygłosił prof. dr hab. med. Wojciech Cichy.

Po krótkiej przerwie uczestnicy mogli wysłuchać czterech wykładów dziecięcych:
1) „Kremy i inne mazidła” - Jan Nogaj - kl. IV - Szkoła Podstawowa im. Gen J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie
2) „Ewolucja życia na Ziemi - panowanie ptaków i ssaków” - Zuzanna Ratajczak - kl. III - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Komornikach
3) „Mózg i jego tajemnice” - Maria Kocik - kl. V - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie
4) „Pozytywny wpływ gier komputerowych na leczenie pacjentów” - Kacper Liszkowski - kl. III - Szkoła Podstawowa nr 23 im. Gen. Józefa Bema w Poznaniu

Po sesji pytań do wykładowców, uczestnicy zostali zaproszeni na przygotowany poczęstunek. W drugiej części wysłuchali ostatnich czterech wykładów.
1) „Kameleon - mistrz kamuflażu” - Jakub Fiedler - kl. III - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Komornikach
2) „Pływanie jest fajne!” - Julia Kulpa - kl. V - Szkoła Podstawowa nr 23 im. gen. J. Bema
3) „Życie w Tatrach” - Franciszek Knop - kl. IV - Szkoła podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie
4) „Zrób klik czyli moja fotografia” - Jakub Kubiak - kl. IV - Szkoła Podstawowa nr 23 w Poznaniu

Konferencję zakończyła sesja pytań do młodych wykładowców.

Wszyscy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w konferencji, a młodzi wykładowcy także dyplomy świadczące o czynnym udziale.

Cała konferencja była transmitowana na żywo online.

Po konferencji uczestnicy projektu UMO zostali zaproszeni do sali C CKD na oficjalne zakończenie projektu, rozdanie upominków i dyplomów.

Prezentacje konferencyjne dostępne są na stronie Projektu, w zakładce Konferencja/Młodzi wykładowcy.

» Fotogaleria