< Cofnij

Warsztaty dla rodziców

Zakwalifikowane szkoły prosimy o przeprowadzenie wewnętrznej rekrutacji da rodziców, na warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych.

Zgłoszenie następuje poprzez przekazanie Organizatorowi Projektu drogą mailową (na adres projektu malymedyk@ump.edu.pl) danych dotyczących ilości kandydatów, z podziałem na płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wieś). W tytule maila prosimy napisać: „Zgłoszenie na warsztaty dla rodziców” i skróconą nazwę szkoły (np. SP nr 1 Poznań, lub SP w Granowie).

Minimalna liczba miejsc dla każdej szkoły wynosi 5, można jednak zgłosić większą liczbę kandydatów. O liczbie zakwalifikowanych rodziców z danej szkoły decyduje ogólny limit miejsc oraz w przypadku wolnych miejsc - kolejność zgłoszeń.

Szkoła zgłaszająca grupę rodziców na warsztaty, deklaruje jednocześnie udostępnienie na potrzeby realizacji warsztatów odpowiedniej sali szkolnej. Terminy spotkań będą ustalane przez Szkoły z prowadzącym warsztaty.

Każda zakwalifikowana na warsztaty osoba zobowiązana będzie do wypełnienia dokumentacji projektowej obejmującej:
» Deklarację uczestnictwa w projekcie
» Oświadczenie uczestnika projektu
» Formularz osobowy uczestnika projektu
» Zgodę na przetwarzanie wizerunku

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26 października 2018 r.

Dokumenty należy dostarczyć Organizatorom projektu najpóźniej w dniu Inauguracji 31 października 2018 r.

Szczegóły: Regulamin Projektu