Grupa docelowa

W projekcie weźmie udział 80 dzieci w wieku 6-12 lat, uczniów szkół podstawowych z terenu Poznaniu i województwa wielkopolskiego.

Projekt przeznaczony jest dla grup mieszanych wiekowo, z rożnych klas, aby uczniowie uczestniczący w projekcie mogli dalej przekazywać zdobytą wiedzę i umiejętności w swoich klasach, np. poprzez prezentacje inspirowanie do badań, lub organizowanie szkolnych konferencji.