Cel konferencji

Promocja efektów projektu.

Zaciekawienie badaniami naukowymi i zainspirowanie do tworzenia własnych projektów naukowych, blogów, grup zainteresowań, propagowania wiedzy we własnej grupie rówieśniczej tworzenie szkolnych/klasowych grup badawczych i organizowanie konferencji oraz wykładów w szkołach.