Harmonogram

Inauguracja Projektu odbyła się
27.02.2017 r., godz. 9:45-11:45,
Centrum Biologi Medycznej, ul. Rokietnicka 8, sala 1010

Zajęcia odbywać się będą w trakcie drugiego półrocza roku szkolnego 2016/17, od lutego do czerwca 2017.

Zajęcia obejmują:

*Wykłady - wprowadzające w tematykę teoretyczną, wzbogacone o materiały multimedialne i prezentacje. Przeznaczone dla całej grupy - 80 dzieci.

**Warsztaty - prowadzone przez specjalistów i praktyków z danej dziedziny, przybliżające wiedzę i dające możliwość poznania i przećwiczenia umiejętności praktycznych. Przeznaczone dla poszczególnych grup - 20 dzieci.


Harmonogram wykładów:


Terminy warsztatów:

» odbywających się w salach UMP
» odbywających się w szkołach