Rekrutacja uczestników

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI DZIECIĘCEJ

UWAGA!
Ruszamy z rekrutacją uczestników na konferencję dziecięcą, która odbędzie się 9 czerwca 2017 r.

Rekrutacja jest otwarta i NIE dotyczy grup biorących udział w projekcie PAD i UMO w UMP

 

 

I etap rekrutacji - do dnia 28 kwietnia, należy drogą mailową na adres umo.malymedyk@ump.edu.pl przesłać podstawowe dane:

 

- Nazwa szkoły ….............................................................................................

 

- Liczba uczestników ….......................................

 

- Klasa/klasy …................................

 

- Wiek (w granicach 6-12 lat!) …................................

 

Ogłoszenie zakwalifikowanych grup nastąpi do dnia 10 maja.

Preferowane będą grupy, które nie miały wcześniej możliwości uczestniczenia w projekcie Mały Medyk

 

II etap rekrutacji - po uzyskaniu informacji o przyjęciu grupy należy do dnia 20 maja wypełnić i przesłać otrzymaną kartę zgłoszenia, zawierającą podstawowe dane uczniów, oraz zgody na przetwarzanie danych i wizerunku, niezbędne na potrzeby organizacji konferencji.