Tematyka

WYKŁAD NR 1
Temat:
"Czy zawsze woda zdrowia nam doda?"
Wykładowca:
dr hab. n. med. Piotr Rzymski
Opis:
Celem wykładu jest przedstawienie globalnych i lokalnych problemów związanych z dostępnością wody i jej jakością. Uczestnicy będą mogli przekonać się, że zasoby wodne i ich jakość pełnią istotną rolę w kształtowaniu warunków socjoekonomicznych, gospodarczych, politycznych i epidemiologicznych na świecie. Dowiedzą się jakie konsekwencje wiążą się z przejawami degradacji środowiska wodnego takimi jak nielegalne zrzuty ścieków przemysłowych i komunalnych, zakwity sinic, przedostawanie się do wód substancji czynnych leków czy związków aktywnych pestycydów stosowanych w rolnictwie. Wykład podkreślać będzie fakt, iż woda jest kluczowym elementem dbałości o środowisko naturalne, bezpieczeństwo żywności i zdrowie człowieka. Uczestnicy dowiedzą się również w jaki sposób mogą każdego dnia mieć czynny wpływ na jakość i oszczędność wykorzystywanej wody - umiejętne gospodarowanie zasobami wodnymi jest istotnym elementem kształtowania świadomości ekologicznej młodego pokolenia i realizowania postulatów zrównoważonego rozwoju.
Czas trwania:
45 min.
Grupa: 80
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
WYKŁAD NR 2
Temat:
"Medycyna nuklearna - jak znaleźć i pokonać raka?"
Wykładowca:
dr hab. n. med. Rafał Czepczyński
Opis:
W wykładzie przedstawiona zostanie rola promieniowania jonizującego w medycynie. Zaprezentowane zostaną możliwości diagnostyczne na przykładzie pozytonowej tomografii emisyjnej. Słuchacza dowiedzą się, w jaki sposób przygotowywane są związki radioaktywne do zastosowania u człowieka, jak przebiega badanie. W kolejnym etapie pokazane zostaną obrazy prawidłowe oraz przykłady różnych chorób nowotworowych. Uczestnicy zapoznają się również z przykładami skutecznego leczenia onkologicznego udokumentowanymi obrazami całkowitej remisji.
Czas trwania:
45 min.
Grupa: 80
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
WYKŁAD NR 3
Temat:
"Jak w medycynie badamy mięśnie?"
Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber
Opis:

Czy człowiek i kot chodzą podobnie?
Kto jest bardziej sprawny kiedy chodzi?
Dlaczego gepard biega szybciej niż człowiek?

Na te i wiele innych pytań związanych z układem mięśniowym i nerwowym uzyskamy odpowiedzi podczas wykładu.

Czas trwania:
45 min.
Grupa: 80
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
WYKŁAD NR 4
Temat:
"Jacy jesteśmy - podobni czy różni?"
Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska
Opis:

Jacy jesteśmy - podobni czy różni? Czy mamy genetycznych bliźniaków? Dlaczego różnimy się pomiędzy sobą? Czy ewolucja człowieka trwa nadal?

Jaka czeka nas przyszłość? Na te trudne pytania znajdziemy odpowiedzi i zastanowimy się dlaczego określone zdolności i zachowania cechują właśnie mnie! Będziemy starali się udowodnić wyjątkowość każdego z NAS!
Czas trwania:
45 min.
Grupa: 80
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
WARSZTAT NR 1 (UCZELNIA)
Temat:
"Co w wodzie pływa i się rozpuszcza?"
Wykładowca: dr hab. n. med. Piotr Rzymski
Opis:
Celem warsztatów będzie czynny udział grup dzieci w zajęciach laboratoryjnych dotyczących fizyko-chemicznych i biologicznych właściwości wody. Uczestnicy wyposażeni w środki ochrony osobistej (fartuchy ochronne, rękawiczki) wykonają podstawowe badania parametrów próbek wody udostępnionych w ramach zajęć i przyniesionych przez siebie (np. wody z kranu) takie jak: odczyn, barwę, zapach, przewodnictwo elektrolityczne , twardość, całkowitą sumę substancji rozpuszczonych, stężenia substancji biogennych i toksycznych. Uzyskane wyniki uczestnicy porównają do norm dzięki czemu będą mogli odpowiedzieć na pytanie czy ich woda jest czysta, czy można ją pić i w jakim innym celu mogłaby być również (bądź nie) wykorzystana. Ponadto uczestnicy będą mogli również przyjrzeć się kulturom różnych gatunków sinic słodkowodnych, przekonać się jak wygląda i ich zakwit oraz obejrzeć różnorodność biologiczną wodnego świata pod mikroskopem - począwszy od patogennych mikroorganizmów związanego z wodami zanieczyszczonymi ściekami, różnorodnych przedstawicieli fitoplanktonu po drobne skorupiaki i fragmenty tkanek organizmów wyższych.
Czas trwania:
45 min.
Grupa: 20
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - Centrum Biologii Medycznej
UWAGA! Uczestnicy na ten warsztat przynoszą ze sobą próbki wody z kranu - około 150 ml.
WARSZTAT NR 2 (UCZELNIA)
Temat:
Centrum Symulacji Medycznej
Wykładowca:
mgr Marek Dąbrowski
Opis:

Wizyta w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej UMP, połączona z praktycznymi warsztatami z pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego.

W Centrum znajdują się specjalnie przystosowane i wyposażone pomieszczenia, w których adepci sztuk medycznych, pod czujnym okiem specjalistów, w praktyce, przy łóżku pacjenta, mogą doskonalić swoje umiejętności. Centrum wyposażone jest m.in. w liczne fantomy, w tym takie, które imitują „prawdziwych pacjentów” pozwalając na symulowanie sytuacji klinicznych. Wyobraźmy sobie fantoma, który odpowie na Wasze pytania i będzie reagował na terapię, którą mu zaordynujecie. Imituje on prawdziwego pacjenta: może się pocić, mrugać, z oczu płyną mu łzy, a źrenice reagują na światło.

Przebieg warsztatu - wprowadzenie do tematu symulacji, historia, zarys oraz geneza technik ożywiania ludzi. Prezentacja symulatora zaawansowanego pacjenta SimMana, praca z symulatorem, badanie, ocena, osłuchanie klaki piersiowej i brzucha (udostępnione stetoskopy do osłuchiwania), ocena tętna na tętnicach szyjnych, udowych, promieniowych. Stan drgawek podczas ataku epilepsji, ocena neurologiczna pacjenta i przygotowanie do scenariusza związanego z nagłym stanem zagrożenia życia. Przeprowadzenie krótkiego scenariusza związanego z zatrzymaniem krążenia oraz wdrożenie algorytmów postępowania wobec człowieka, który doznał nagłej śmierci serca.
Czas trwania:
45 min.
Grupa: 20
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - Centrum Symulacji Medycznej
WARSZTAT NR 3 (UCZELNIA)
Temat:
"Histologia - krojenie kosteczek, łowienie wstążeczek czyli jak powstają preparaty mikroskopowe?"
Wykładowca:
mgr Ewa Sumelka
Opis:
Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z pojęciem preparatu mikroskopowego oraz techniką jego wykonania  a także z barwnymi obrazami widocznymi w mikroskopach.
 
Zajęcia mają charakter samodzielnej trój-etapowej pracy wykonywanej pod nadzorem osoby dorosłej i poprzedzone są mini-seminarium wprowadzającym młodych odkrywców w temat. Dzieci zapoznają się także z mikroskopem  i uczą się obsługi stoliczka z preparatem.
 
Każdy uczeń indywidualnie wybiera tkankę, którą następnie oznacza i zatapia w parafinie oraz zapoznaje się z pracą mikrotomu i wykonaniem skrawków parafinowych. Dla uatrakcyjnienia zajęć przygotowane są obrazowe zagadki preparatowe. Po zajęciach każdy Młody Odkrywca otrzymuje na pamiątkę wykonaną przez siebie kostkę parafinową. 
Czas trwania:
45 min.
Grupa: 20
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - Collegium Anatomicum
WARSZTAT NR 4 (UCZELNIA)
Temat:
Muzeum Medycyny
Wykładowca:
mgr Łucja Stasik
Opis:

Historia stomatologii - Postrzeganie chorób zębów w przeszłości; próchnica i jej przyczyny; higiena jamy ustnej w przeszłości, rodzaje narzędzi do ekstrakcji zębów i sposób ich działania, dawne i współczesne protezy, omówienie i zaprezentowanie ekspozycji związanej ze stomatologią. Na podstawie materiału ikonograficznego i eksponatów znajdujących się w Muzeum.

Stetoskop - Sposoby badania pacjenta w przeszłości; historia skonstruowania pierwszego stetoskopu; stetoskopy jedno- i dwuuszne; zaprezentowanie muzealnego zbioru stetoskopów. Na podstawie eksponatów znajdujących się w Muzeum.

Mikroskop - Pierwsze mikroskopy; budowa pierwszych mikroskopów; konstruktorzy mikroskopów; rodzaje mikroskopów; mikroskopy znajdujące się na ekspozycji Muzeum. Na podstawie materiału ikonograficznego i eksponatów znajdujących się w Muzeum.

Formy zajęć: stetoskopy, prezentacja multimedialna, ekran dotykowy, zwiedzanie Muzeum.
Czas trwania:
45 min.
Grupa: 20
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - Muzeum UMP
WARSZTAT NR 1 (SZKOŁA)
Temat:
Mały diagnosta
Wykładowca:
mgr Kinga Eling
Opis:

„Mały Diagnosta” to lekcja pokazowa dla dzieci. Spotkanie  składa się z następujących części: Prezentacji na temat krwi z wykorzystaniem obrazujących plakatów (czym jest krew, jaką rolę pełni w naszym organizmie) oraz na temat bakterii (pokaz prezentacji multimedialnej ukazującej w sposób obrazowy bakterie powodujące ból brzucha czy kaszel, obserwacja pod mikroskopem kultur bakteryjnych) a następnie zabawy w „Wesołe Laboratorium”.

Dzieci mają możliwość skorzystania również z trzech stanowisk gdzie mogą obejrzeć preparaty mikroskopowe krwi oraz bakterii, rozwiązywać łamigłowki, rysować krwinki i bakterie, zapoznać się z drobnym sprzętem wykorzystywanym w laboratorium oraz procesem pobierania krwi „na niby” – bez igieł.

Zajęcia kończą się wręczeniem dyplomów „Małego diagnosty” każdemu uczestnikowi lekcji pokazowej. Materiały dydaktyczne wykorzystywane przez nas na zajęciach są całkowicie bezpieczne a preparaty oglądane pod mikroskopem zawierają zabite bakterie utrwalone barwnikami.

Spotkania z cyklu „Mały diagnosta” odbywają się od czterech lat. Do tej pory były prowadzone w kilkunastu przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Poznania, a także w innych miejscowościach. Dzięki prowadzonym lekcjom dzieci nie tylko uczą się poprzez zabawę, ale także przełamują strach przed wizytą w laboratorium.
Czas trwania:
90 min.
Grupa: 20
Miejsce: szkoły
WARSZTAT NR 2 (SZKOŁA)
Temat:
Ratownictwo medyczne
Wykładowca:
mgr Radosław Zalewski
Opis:

Zajęcia odbywają się w formie zabawy tak, aby przekazać najważniejsze informacje a przede wszystkim umiejętności, które dzieci w tym wieku mogą posiąść z zakresu pierwszej pomocy. W trakcie warsztatów każde dziecko będzie miało namalowaną sztuczną ranę przy użyciu materiałów charakteryzatorskich oraz przygotujemy dla każdego gotowy zestaw do zaopatrywania ran. Dzieci po zakończeniu zajęć dostaną certyfikat uczestnictwa w warsztatach.

Umiejętności praktyczne:
- Prawidłowe wezwanie pomocy ćwiczenia z użyciem telefonu bądź krótkofalówki,
- Ćwiczenia z rozpoznawania stanów zagrożenia życia (ocena oddechu, przytomności),
- Zaopatrywanie podstawowych ran – ćwiczenia w formie zabawy gdzie dzieci mają malowane sztuczne rany i zaopatrują je,
- Układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej o kontrola czynności życiowych,
- Ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem fantomów.

Czas trwania:
90 min.
Grupa: 20
Miejsce: szkoły
WARSZTAT NR 3 (SZKOŁA)
Temat:
Kosmetologia
Wykładowca:
mgr Szymon Tomczak
Opis:
Warsztat ma stanowić wprowadzenie do fascynującego tematu jakim jest receptura apteczna, po krótkim wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy będą mogli wykonać z pomocą naszych członków kilka prostych preparatów takich jak np.: jabłkowe serum z wit. C, malinowy błyszczyk do ust lub kwiatową kulę do kąpieli. W trakcie warsztatów dzieci poznają podstawowe zasady prawidłowej praktyki wykonywania leków.
Czas trwania:
90 min.
Grupa: 20
Miejsce: szkoły
WARSZTAT NR 4 (SZKOŁA)
Temat:
Stomatologia
Wykładowca:
mgr Ivo Domagała
Opis:

Zajęcia obejmują: Interaktywny warsztat, na podstawie modelu demonstracyjnego stanów patologicznych, gdzie dzieci będą odkrywać co to za choroba.

Ćwiczenia  prawidłowej higieny jamy ustnej - szczotkowanie, sprawdzanie płynem wybarwiającym (za zgoda rodziców).

Warsztat z technik szczotkowania na modelu pokazowym.

Film edukacyjny dostosowany do grupy wiekowej.

Zadania edukacyjne na kartach pracy.
Czas trwania:
90 min.
Grupa: 20
Miejsce: szkoły