Wykładowcy

  Prof. zw. dr. hab. med. Wojciech Cichy
Zdjęcie
Emerytowany profesor UM, w latach 2005-2012 kierownik I Katedry Pediatrii i Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych UM w Poznaniu.
 
Specjalista w zakresie pediatrii, medycyny sportowej i gastroenterologii. Stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta (Getynga/Niemcy – 1979-1982). W latach 1982-2012 kilkadziesiąt staży naukowych w Europie, USA i Australii z zakresu gastroenterologii i żywienia dzieci i młodzieży. Członek lub założyciel kilku towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Autor ponad 500 prac z zakresu pediatrii, gastroenterologii, żywienia dzieci, enterohormonów oraz medycyny sportowej. Autor pierwszej w Polsce monografii na temat kontroli lekarskiej WF i Sportu dzieci i młodzieży, rozdziałów w kilku podręcznikach z zakresu pediatrii i żywienia dzieci i młodzieży oraz medycyny sportowej dla studentów, lekarzy i pielęgniarek.

Wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra Zdrowia i Rektora Uczelni. Posiadam tytuł Amicus Studiosum. Od 1992 do 2013 pełnomocnik JM Rektora UM w Poznaniu ds. Współpracy z Uniwersytetem Martina Luthra w Halle (Niemcy). W latach 2005-2008 członek Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
 
(Wykład - konferencja)
Prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber
Zdjęcie Kierownik Zakładu Patofizjologii Narządu Ruchu UMP.

Specjalności: neurofizjologia kliniczna, neurofizjologia eksperymentalna, neuroanatomia, neurobiologia.

Członek wielu organizacji naukowych. Naukowo zajmuje się badaniami podstawowymi i klinicznymi nad organizacją anatomiczną i czynnościową ośrodków w układzie nerwowym w warunkach prawidłowych i patologii, badaniami nad czynnością jednostek ruchowych mięśni, badaniami neurofizjologii klinicznej u chorych z dysfunkcją narządu ruchu po uszkodzeniach ośrodków nerwowych (w tym zagadnienia terapii komórkowej), oceną leczenia rehabilitacyjnego (głównie elektroterapii i kinezyterapii) w świetle badań porównawczych neurofizjologii klinicznej u chorych z dysfunkcją narządu ruchu o różnej etiologii. Kierownik lub współwykonawca ponad 65 tematów badawczych.

Interesuje się malarstwem (sam maluje), muzyką, podróżami.

Od 2013 roku bierze udział w projekcie Polskiej Akademii Dzieci w UMP prowadząc wykłady dla dzieci w wieku 6-12lat.

(Wykład)
Prof. dr hab. n. med. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska
Zdjęcie Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UMP.

Członek wielu towarzystw naukowych. Staże naukowe-szkoleniowe w wiodących ośrodkach zagranicznych onkologii dziecięcej i genetyki człowieka (Berlin, Hanower i Monachium).

Dwukrotnie (1990 i 1994) wyróżniona indywidualną nagrodą naukową Rektora Akademii Medycznej w Poznaniu za działalność z zakresu genetyki molekularnej w onkohematologii oraz za działalność dydaktyczną w roku 2012, jak również indywidualną nagrodą naukową Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (1995).

Szczególną miejsce w działalności pozazawodowej Pani Profesor zajmuje działalność edukacyjna oraz prozdrowotna ukierunkowana w stronę dzieci oraz młodzieży, prowadzona od kilkunastu lat w ramach aktywności Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu. Corocznie wraz z Fundacją prowadzę turnusy wakacyjne dla dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej. Za swoja działalność charytatywną dla dzieci wyróżniona przez zarząd Fundacji funkcją Honorowego Patrona Fundacji, a wraz z Fundacją Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi „Białą Pyrą” Gazety Wyborczej.

Z olbrzymią satysfakcją przyjęła także zaproszenie do prowadzenia wykładów edukacyjnych z zakresu szeroko rozumianej fizjologii i chorób człowieka prowadzonych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w ramach programu „Młody Medyk” w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

(Wykład)
Dr hab. n. med. Rafał Czepczyński
  Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UMP

Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich oraz Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Nuklearnej i Europejskiego Towarzystwa Endokrynologii.

Ukończył kursy ochrony przed promieniowaniem Polskiej Agencji Atomistyki oraz terapii nuklearna i dozymetria w Europejskim Stowarzyszeniu Medycyny Nuklearnej (Austria).

Od 2013 roku bierze udział w projekcie Polskiej Akademii Dzieci w UMP prowadząc wykłady dla dzieci w wieku 6-12 lat.

(Wykład)
Dr hab. n. med. Piotr Rzymski
Zdjęcie Zakład Medycyny Środowiskowej UMP.

Tytuł "Wykładowca Roku" z rąk studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (2014).

Laureat Nagrody Dydaktycznej i Organizacyjnej Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (2014), nagrody za najlepsze wystąpienie ustne na Konferencji Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody (2014), nagrody za najlepsze wystąpienie ustne na Konferencji Tytoń a Zdrowie (2015)

W roku 2015 otrzymał Dyplom Szczególnego Uznania Stowarzyszenia Ekonatura za wspieranie edukacji ekologicznej w kraju.

Stypendysta Rady Miasta Poznania dla wyróżniających się młodych naukowców (2015). Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki w Polsce START (2016)

Członek Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Polskiego Towarzystwa Limnologicznego, Royal Society of Chemical Industry oraz Institute of Food Technologists;

Główny organizator konkursu dla studentów "Przyroda Okiem Medyków" oraz organizator wystawy nagrodzonych zdjęć. Twórca portalu społecznościowego MiŚ: Medycyna i Środowisko

Autor ponad 30 tekstów popularno-naukowych w czasopismach Przyroda Polska, Natura i Zdrowie, Dzikie Życie, Ekonatura; Autor tekstów na blogu popularno-naukowym prowadzonym przez tygodnik Polityka: "Niedowiary"

Od 2013 roku wykładowca na corocznym Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki. Koordynator zajęć terenowych dla dzieci z poznańskich szkół podstawowych "Na Ratunek Małżom" realizowanych przez Fundację Biblioteka Ekologiczna. Organizator warsztatów laboratoryjnych dla uczniów poznańskich szkół podstawowych w ramach działalności popularyzującej Zakładu Medycyny Środowiskowej UMP.

(Wykład i warsztat UMP)
Mgr Marek Dąbrowski
Zdjęcie  Zakład Ratownictwa i Medycyny Katastrof UMP - Ratownik Medyczny, magister Zdrowia Publicznego, studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Kryzysowego.

2005 – 2012 Dyrektor medyczny, operacyjny, członek zarządu Reago Training Sp. z o.o. w Warszawie, największej w Polsce firma szkoleniowej z zakresu ratownictwa.

Praca w przychodni medycznej oraz w zespole ambulansu, autor programów nauczania, materiałów dydaktycznych, filmów edukacyjnych. Organizator mistrzostw polski w ratownictwie medycznym, mistrzostw międzynarodowych w medycynie pola walki oraz mistrzostw polski zakładowych drużyn ratowniczych. Od 2003 Instruktor, trener, konsultant, redaktor materiałów edukacyjnych American Heart Association. Ratownik Medyczny w Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej PSP w Poznaniu (2004-2010).

Wykładowca Ratownictwa Medycznego i Zarządzania Kryzysowego na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Wielkopolskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistyczno- Ekonomicznych w Jarocinie.

Członek Rady Pedagogicznej w Polsce ds. BASIC LIFE SUPPORT, ADVANCED LIFE SUPPORT, PEDIATRIC LIFE SUPPORT American Heart Association.

Vice Prezes Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej.

Działania dla dzieci i młodzieży: Poznański Festiwalu Nauki i Sztuki, Projekt Polskiej Akademii Dzieci w UMP.

(warsztat UMP)
Mgr Łucja Stasik
Zdjęcie Historyk sztuki, pracownik Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, specjalizująca się w oprowadzanie wycieczek, oraz przygotowywaniu i prowadzeniu lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży.

(warsztat UMP)
Mgr Ewa Sumelka
Zdjęcie Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UMP

Jej wielkie pasje to nauka, sztuka i historia.

Pracując z Katedrze Histologii i Embriologii na stanowisku specjalisty bierze udział w pracach doświadczalnych i naukowo-badawczych zakładu, dokumentuje i archiwizuje wyniki badań, wykonuje rysunki do książek dydaktycznych a także zajmuje się historią naszej Uczelni i regionu.

Swoją wiedzę i zdolności artystyczne wykorzystuje w szeroko rozumianej popularyzacji nauki, historii i sztuki m. in. jako organizator, wykładowca, prowadzący warsztaty a także autor wystaw i pokazów oraz autor, współautor i współredaktor kilkudziesięciu publikacji.

W 2012 roku przyznano jej tytuł i statuetkę „Popularyzator Nauki 2011” za Najlepszą Prezentację Festiwalową w konkursie „Nauka w Polsce” PAP i MniSzW.

Od 2013 roku z wielkim powodzeniem bierze udział w projekcie Mały Medyk Polska Akademia Dzieci w UMP, a także organizuje warsztaty upowszechniające naukę wśród dzieci i młodzieży szkolnej w tym mini-seminaria i warsztaty histologiczne na terenie Katedry Histologii i Embriologii.

Trzy pasje = trzy największe osiągnięcia:
- nauka = wyróżnienie Prezydenta m. Poznania w VII Edycji Konkursu Prac Magisterskich m. Poznania oraz wyróżnienie Kapituły Konkursowej ze wskazaniem pracy magisterskiej do druku w serii Akademicki i Naukowy Poznań,
- historia = współredaktor 500 stronicowego albumu „Collegium Anatomicum w Poznaniu – o historii, sztuce i nauce” pod red. M. Zabla i E. Sumelki 2015,
- sztuka = udział dwóch autorskich prac artystycznych w VI Międzynarodowym Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej „Barwy i Faktury” Gdynia 2011.

(warsztat UMP)
Mgr Ivo Domagała
Zdjęcie  Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UMP - lekarz stomatolog, Prezydent Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii, zwycięzca konkursu na „Najlepszego Studenta Stomatologii” w Poznaniu organizowanego przez firmę Arkona sp z o.o.

Współorganizator i uczestnik Warsztatów z Endodncji i Periodontologii (2014, 2015), Rekonstrukcji estetycznych (2014), OrthoActive - "Typodont course on arch wire bending” (2014), ImplActive - "positioning implants in difficult sutuations" (2014).

Koordynator Ogólnopolskiej akcji Bicia Rekordu Guinness w Jednoczesnym Myciu Zębów na województwo Wielkopolskim - Rekord Został Ustanowiony. Organizator akcji profilaktycznej dla dzieci z klas 1-6. Organizator Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej w Poznaniu oraz koordynator akcji w 10 innych miastach.

(warsztat szkoły)
Mgr Kinga Eling
Zdjęcie Diagnosta laboratoryjny, Prezes w Poznańskim Towarzystwie Studentów Medycyny Laboratoryjnej, staż naukowy - NOVAZYM POLSKA, wystąpienia na licznych Ogólnopolskich oraz Międzynarodowych studenckich konferencjach naukowych, Działalność samorządowa w Radzie Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz Radzie Wydziału Farmaceutycznego, Uczestnictwo w realizacji grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz kierowanie grantem Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

Prowadzenie lekcji pokazowych dla dzieci w poznańskich przedszkolach i szkołach podstawowych w ramach akcji „Mały diagnosta”.

(warsztat szkoły)
Mgr Szymon Tomczak
  Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej UMP.

Magister farmacji. Od 2011 roku członek Studenckiej Sekcji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Organizator wydarzeń ogólnopolskich takich jak Konkurs czy Warsztaty Opieki Farmaceutycznej.

Doświadczenie w prowadzeniu akcji promujących zdrowie wśród dzieci i młodzieży - szpital pluszowego misia, oraz leki to nie cukierki.

(warsztat szkoły)
Mgr Radosław Zalewski
Zdjęcie Zakład Ratownictwa i Medycyny Katastrof UMP.

Ratownik Medyczny, magister Zdrowia Publicznego, stypendysta II edycji projektu „Liderzy w systemie ochrony zdrowia”. Medal Rektora UMP za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej.

Właściciel firmy szkoleniowej Usta-Usta Ratownictwo Medyczne, działającej w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Instruktor i organizator szkoleń z pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego.

W okresie studiów Przewodniczący Akademickiego Stowarzyszenia Medycyny Ratunkowej, organizator zajęć i warsztatów z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szklonym.

Edukator w projekcie Dzieciństwo bez próchnicy - „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców” W ramach projektu prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym z edukacji i profilaktyki stomatologicznej.

Wystąpienia i pomoc w organizacji projektu Polskiej Akademii Dzieci w UMP.

(warsztat szkoły)