Cele projektu

Głównym celem projektu jest wspieranie aktywności poznawczej i rozwoju potencjału naukowego dzieci i młodzieży poprzez popularyzację nauki i badań naukowych.

Cele szczegółowe obejmują: