Program konferencji

PROGRAM KONFERENCJI*:

» 9:00 - 10:00 - Rejestracja uczestników
» 10:00 - 10:15
- Otwarcie konferencji
» 10:15 - 11:00
- Wykład inauguracyjny "O chorobach wewnętrznego lustra" - Prof. dr hab. med. Wojciech Cichy

» 11:00 - 11:10 - Przerwa

» 11:10 - 11:30 - Wykład 1: „Kremy i inne mazidła” - Jan Nogaj – kl. IV - Szkoła Podstawowa im. Gen J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie
» 11:30 - 11:50 - Wykład 2: „Ewolucja życia na Ziemi – panowanie ptaków i ssaków” - Zuzanna Ratajczak - kl. III - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Komornikach
» 11:50 - 12:10 - Wykład 3: „Mózg i jego tajemnice” - Maria Kocik – kl. V - Szkoła podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie
» 12:10 - 12:30 - Wykład 4: „Pozytywny wpływ gier komputerowych na leczenie pacjentów” - Kacper Liszkowski - kl. III - Szkoła Podstawowa nr 23 im. Gen. Józefa Bema w Poznaniu
» 12:30 - 12:45 - Sesja pytań do wykładowców

» 12:45 - 13:15 - Przerwa z poczęstunkiem

» 13:15 - 13:35 - Wykład 5: „Kameleon – mistrz kamuflażu”. - Jakub Fiedler – kl. III - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Komornikach
» 13:35 - 13:55 - Wykład 6: „Pływanie jest fajne!” - Julia Kulpa – kl. V - Szkoła Podstawowa nr 23 im. gen. J. Bema
» 13:55 - 14:15 - Wykład 7: „Życie w Tatrach” - Franciszek Knop – kl. IV - Szkoła podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie
» 14:15 - 14:35 - Wykład 8: „Zrób klik czyli moja fotografia” - Jakub Kubiak – kl. IV - Szkoła Podstawowa nr 23 w Poznaniu
» 14:35 - 14:50 - Sesja pytań do wykładowców

» 14:50 - 15:00 - Zakończenie konferencji

* Informujemy, że program konferencji, ze względów organizacyjnych, może ulec drobnym zmianom.Wykład inauguracyjny:

Prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy: "O chorobach wewnętrznego lustra"
Wykład będzie ściśle związany z rozwijającymi się problemami związanymi z samoakceptacją, niezwykle istotnymi na szkolnym etapie rozwoju oraz zidentyfikowanie zjawiska poprzez metody naukowe: “Lustro dla człowieka jest zwykle przyjacielem. Może stać się jednak niekiedy wrogiem. To w jego odbiciu naszej sylwetki szukamy potwierdzenia swej doskonałości fizycznej lub doszukujemy się wad: rzeczywistych lub urojonych. Niekiedy zaburzone spostrzeganie własnego ciała może mieć znamiona urojeniowe a niekiedy nieurojeniowe. W stanach tych już dzieci, potem młodzież i następnie dorośli są niezadowolone ze swego wyglądu, cierpią z powodu “widzenia siebie przez siebie” jako osoby zniekształconej, odpychającej swym wyglądem, nieatrakcyjnej. Odczucia takie w początkowej fazie choroby nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości, zaś obraz siebie kształtowany jest w głowie, w ośrodkowym układzie nerwowym, będącym swoistym “lustrem wewnętrznym”. Potem może dojść do rozwoju tzw. choroby psychosomatycznej. Do grupy tych chorób, należą m.in. zaburzenia odżywiania, oraz zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego. Wszystkie te jednostki chorobowe mogą mieć swoje tzw. ekwiwalenty już od okresu niemowlęcego (np. kolka niemowląt). Zwykle zaczynają chorować dzieci od 9-11 roku życia. Dziewczynki chorują częściej niż chłopcy. W nowoczesnym społeczeństwie powinniśmy wcześnie zauważać wstępne objawy chorób “wewnętrznego lustra”. Powinniśmy zawsze pozytywnie motywować takie osoby do życia i widzenia siebie w tym życiu np. poprzez podawanie pozytywnych przykładów “ Obróć twarz ku słońcu , a cienie pozostaną za Tobą”.


Wykłady dziecięce:

Rekrutacja młodych wykładowców odbędzie się w maju, na podstawie przedstawionych propozycji wykładów, istotny będzie stopień zaangażowania dzieci w wybór tematyki i realizację badań lub przygotowanie prezentacji teoretycznej.


Dodatkowe informacje:

Konferencja odbędzie się w Auli Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP.
W przerwie konferencji planowany jest poczęstunek.
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa.
Dla poszerzenia dostępności wydarzenia planowana jest transmisja online na stronie projektu.