Rekrutacja młodych wykładowców


REKRUTACJA MŁODYCH WYKŁADOWCÓW NA KONFERENCJĘ

UWAGA!
Ruszamy z rekrutacją młodych wykładowców na konferencję dziecięcą, która odbędzie się 9 czerwca 2017 r.

Rekrutacja jest w pełni otwarta i nie ogranicza się wyłącznie do uczestników projektu.

 

 

 

I etap rekrutacji - do dnia 30 kwietnia należy drogą mailową na adres umo.malymedyk@ump.edu.pl przesłać podstawowe dane:

 

- imię i nazwisko młodego wykładowcy …...............................................

 

- szkoła ….............................................................................................

 

- klasa …................................

 

- wiek …................................

 

- proponowany temat: …...................................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

- krótkie zaprezentowanie siebie, tematu i swojego zainteresowania tematem (max. 1000 znaków):

 

..........................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

II etap rekrutacji - po otrzymaniu wstępnej kwalifikacji zgłoszenia, do dnia 14 maja 2017 r. należy przesłać prezentację swojego wykładu, na prezentację przeznaczone jest około 15 minut.

 

Ogłoszenie zakwalifikowanych tematów nastąpi do dnia 20 maja 2017 r. Głównym kryterium jest zainteresowanie i zaangażowania młodego wykładowcy w proponowany temat.