Wykłady - maj 2020

Dr hab. n. med. Piotr Rzymski - Zakład Medycyny Środowiskowej UMP

"Woda źródłem życia i śmierci?"

Celem wykładu jest przedstawienie globalnych i lokalnych problemów związanych z dostępnością wody i jej jakością. Uczestnicy będą mogli przekonać się, że zasoby wodne i ich jakość pełnią istotną rolę w kształtowaniu warunków socjoekonomicznych, gospodarczych, politycznych i epidemiologicznych na świecie. Dowiedzą się jakie konsekwencje wiążą się z przejawami degradacji środowiska wodnego takimi jak nielegalne zrzuty ścieków przemysłowych i komunalnych, zakwity sinic, przedostawanie się do wód substancji czynnych leków czy związków aktywnych pestycydów stosowanych w rolnictwie. Wykład podkreślać będzie fakt, iż woda jest kluczowym elementem dbałości o środowisko naturalne, bezpieczeństwo żywności i zdrowie człowieka. Uczestnicy dowiedzą się również w jaki sposób mogą każdego dnia mieć czynny wpływ na jakość i oszczędność wykorzystywanej wody - umiejętne gospodarowanie zasobami wodnymi jest istotnym elementem kształtowania świadomości ekologicznej młodego pokolenia i realizowania postulatów zrównoważonego rozwoju.

 

Alicja Szczyszek i Jagoda Złotorowicz - klasa 7b, Zespół Szkół nr 8, Szkoła Podstawowa nr 69 Mistrzostwa Sportowego im. J. Drwęskiego w Poznaniu

"Porozumiewanie się zwierząt"

Podczas wykładu odpowiemy na pytanie czy zwierzęta potrafią porozumiewać się między sobą?

Poznamy co kryje w sobie taniec pszczół. Dowiemy się jak komunikują się konie, zebry, chomiki, żyrafy, nietoperze… Zgłębimy wiedzę odnośnie echolokacji, oraz dowiemy się jak porozumiewa się z Alicją jej przyjaciel Alvin.