< Cofnij

Wykłady Młodych Naukowców

Opiekunowie zakwalifikowanych grup od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji, mogą zgłaszać chętnych na Młodych Wykładowców. W roku akademickim dysponujemy 9 miejscami na wykłady. Na jeden wykład zgłosić należy dwóch Uczestników Projektu, którzy wspólnie przygotują i zaprezentują wybrany temat.

W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska Uczestników Projektu, ich wiek, temat wykładu wraz ze streszczeniem (max 2500 znaków). Zgłoszenia przyjmowane są w formie mailowej (malymedyk@ump.edu.pl). W tytule maila prosimy napisać „zgłoszenie na wykłady dziecięce”  i skróconą nazwę szkoły (np. SP nr 1 Poznań, lub SP w Granowie).

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania propozycji wykładów.

Szczegóły: Regulamin Projektu