Harmonogram

Rok akademicki 2023/2024:

Semestr zimowy:

Semestr letni:

MIEJSCE:

Wszystkie spotkania odbywać się będą w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 37, 60-356 Poznań.