Misja

Misją projektu "Mały Medyk" jest:

• wspieranie rozwoju potencjału naukowego dzieci i młodzieży;
• umożliwianie kontaktu z najnowszymi osiągnięciami nauki i naukowcami;
• zainteresowanie naukami medycznymi i przekazanie podstaw metod badawczych;
• rozwijanie pasji naukowych u dzieci oraz możliwość dzielenia się nimi ze swoimi rówieśnikami;
• promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych;
• kształtowanie wśród dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych i higieny;
• przekazywanie wiedzy z zakresu:
  - anatomii człowieka i funkcjonowania organizmu
  - ratownictwa medycznego 
  - diagnostyki i leczenia chorób 
  - profilaktyki
  - farmacji
• promocja uczelni

Studenci PAD UMP "Mały Medyk" pogłębiają swoje zainteresowania i wiedzę podczas comiesięcznych, bezpłatnych wykładów. W trakcie roku akademickiego przeprowadzone zostanie 8 zjazdów składających się z 2 wykładów każdy. Wykłady prowadzą Młodzi Naukowcy w wieku 6-12 lat oraz dorośli naukowcy.