Relacje ze spotkań

GRUDNIOWE SPOTKANIE MAŁYCH MEDYKÓW

3 grudnia odbyło się trzecie spotkanie Małych Medyków w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP.

Tym razem pierwszymi wykładowczyniami były, mające 8 lat, Antonina Stańczyk oraz Barbara Baranowska, uczennice Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Poznaniu. Dziewczynki w bardzo ciekawy sposób przedstawiły temat snu. Wyjaśniły dlaczego i jaki sen jest dla każdego ważny, z jakich faz składa się nasz sen i dlaczego należy spać w ciemności. Wiedzieliście, że sen zajmuje nam trzecią część naszego życia???

Następnie dr med. Wojciech Gawęcki przedstawił naszym studentom tematykę funkcjonowania narządu słuchu, oraz uszkodzeń słuchu i możliwości leczenia. Młodzi medycy poznali historię i funkcjonowanie implantów ślimakowych oraz dowiedzieli się jakie zachowania są bezpieczne, a jakie zagrażające dla naszego słuchu.

» Fotogaleria

 


LISTOPADOWE SPOTKANIE MAŁYCH MEDYKÓW

19 listopada 2018 r. odbyło się drugie spotkanie Projektu Mały Medyk UMP. Nasi uczestnicy przynieśli liczne dary zebrane w ramach akcji "Opatrunek na ratunek". Dary zostały przekazane Fundacji Redemptoris Missio.

Jako pierwsze wykład na bardzo aktualny temat: „Co zrobić, by zachować zdrowie i nie dać się chorobie?” wygłosiły Dominika Ciesielska i Kamila Chmaj uczennice szkoły podstawowej nr 11 w Poznaniu. Prelegentki bardzo dokładnie przedstawiły czym jest odporność i jak o nią dbać. Młodzi studenci dowiedzieli się także jakimi zachowaniami szkodzą swojemu zdrowiu, a jakimi je chronią i wzmacniają.

Drugi wykład: „Jak w medycynie badamy mięśnie?” poprowadził dla młodych studentów Prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber z Zakładu Patofizjologii Narządu Ruchu UMP. Pan Profesor wyjaśnił czy człowiek i kot chodzą podobnie i kto jest bardziej sprawny kiedy chodzi. Wytłumaczył także dlaczego gepard biega szybciej niż człowiek oraz zaprezentował na czym polegają badania diagnostyczne mięśni.

» Fotogaleria

 


INAUGURACJA PROJEKTU

Mały Medyk - inauguracja

W dniu 31 października odbyła się uroczysta inauguracja Projektu Mały Medyk w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Już po raz siódmy uczniowie w wieku 6-12 lat zebrali się w Auli Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP, aby otrzymać indeksy i zostać włączonymi do grona młodych studentów Projektu. W tym roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr WND-POWR.03.01.00-00-U149/17-00, dzięki czemu poza wykładami uczestnicy wezmą także udział w warsztatach z ratownictwa medycznego oraz przygotują własne projekty badawcze, a ich rodzice mogą wziąć udział w bardzo ciekawych warsztatach z zakresu rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych.

Na pierwszym spotkaniu młodych studentów przywitał Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Edmund Grześkowiak, obecni byli także przedstawiciele władz dziekańskich, prof. dr hab. Maria Iskra, Prodziekan Wydziału Lekarskiego II, oraz dr hab. n. farm. Violetta Krajka-Kuźniak, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego.

Pierwszy wykład „Magiczna medycyna w Harrym Potterze" przedstawiły Jadwiga Marcinkowska i Aleksandra Szymanowska uczennice Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojnowicach. Następnie słuchacze dowiedzieli się czym są misje medyczne, o tym w bardzo ciekawy sposób i z własnego doświadczenia opowiedział im Pan mgr Jacek Jarosz, wiceprezes Fundacji Redemptoris Missio. Na koniec nasi uczestnicy zostali proszeni do włączenia się w charytatywną akcję Fundacji „Opatrunek na ratunek”. Zebrane dary zbierzemy i przekażemy Fundacji podczas kolejnego spotkania w listopadzie.

W tym roku w projekcie uczestniczy 20 grup (396 uczniów) ze szkół z Poznania i województwa wielkopolskiego.

» Fotogaleria