O projekcie

_
Projekt „Mały Medyk” - Polska Akademia Dzieci w Uniwersytecie Medycznym
im. ­Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 


Zajęcia w ramach "Polskiej Akademii Dzieci" (PAD) są projektem innowacyjnym na międzynarodowym rynku edukacyjnym. Opierają się na promowaniu autonomii i kreatywności najmłodszych uczniów (6-12 lat). Ich celem jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i podtrzymanie pierwotnej ciekawości świata u dzieci. Uczestnictwo w PAD umożliwia dzieciom kontakt z najnowszymi osiągnięciami nauki i naukowcami, oraz rozwijanie własnych pasji naukowych. Daje także szansę dzielenia się nimi ze swoimi rówieśnikami w wyjątkowych warunkach. Dzięki temu nauka staje się dla dzieci niesamowitą przygodą i osobistym przeżyciem. Jest to także nowe doświadczenie dydaktyczne dla wykładowców akademickich, gdyż dzieci są zupełnie innymi odbiorcami niż studenci uczelni wyższych.

Stowarzyszenie Polska Akademia Dzieci (PAD) otrzymało nagrodę "Popularyzator Nauki 2013" w kategorii Instytucja Pozanaukowa.


WSPÓŁFINANSOWANIE:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr WND-POWR.03.01.00-00-U149/17-00

Wartość projektu: 473 384,13 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 458 866,55 zł

CELE PROJEKTU:

Cel główny:
podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 800 uczniów szkół podstawowych z terenu woj. wielkopolskiego poprzez opracowanie i realizację zajęć dydaktycznych w latach 2018-2020.

Cele szczegółowe:


PLANOWANE EFEKTY:

Działania realizowane w ramach projektu umożliwią rozwój:

 

Logotypy

Zobacz także

Partnerzy